Παληές Φωτογραφίες Καβάλας
  Καβάλα - η Γαλάζια Πολιτεία
Παληές φωτογραφίες της Καβάλας
Από ημερολόγιο του Δήμου Καβάλας - 1986 (έκδοση δημοτικής βιβλιοθήκης)
©2005 - PKteam Kavala Wireless