Καβάλα - προέλευση του ονόματος
  Καβάλα - η Γαλάζια Πολιτεία
Προέλευση του ονόματος
Για την προέλευση του ονόματος Καβάλα υπάρχουν διάφορες γνώμες, επικρατέστερη των οποίων είναι η γνώμη ορισμένων ιστορικών και αρχαιολόγων, πού λένε ότι ή πόλη ονομάσθηκε έτσι επειδή οι πρώτοι κάτοικοί της ήρθαν από την αρχαία πόλη ΣΚΑΒΑΛΑ πού ήταν κτισμένη εκεί που είναι σήμερα το χωριό Παληά Καβάλα.
Τα θεμέλια παληών σπιτιών και τα αρχαία ευρήματα δίνουν τις καλύτερες μαρτυρίες για την ύπαρξη της πόλης Σκάβαλα ή Σκαβάλα στην τοποθεσία αυτή. Η Σκαβάλα αναφέρεται από το 470 π.Χ. ως σύμμαχος των Αθηναίων. Με το πέρασμα του χρόνου καταστράφηκε από τις επιδρομές των βαρβάρων και οι κάτοικοί της διαφεύγοντας, ήρθαν στην Χριστούπολι για περισσότερη ασφάλεια.
Με τον ερχομό των νέων κατοίκων η πόλη πήρε άλλη όψη και άλλη μορφή, έπαψε να λέγεται Χριστούπολις και αναφέρεται ως Νέα Σκαβάλα. Αργότερα έπαψε να είναι Νέα και λεγόταν σκέτο Σκαβάλα. Σιγά - σιγά παραλήφθηκε και το Σ και έμεινε Καβάλα. Το ότι αυτό είναι σωστό αποδεικνύεται και από το γεγονός, ότι όταν αργότερα οι Τούρκοι ξανάχτισαν την κατεστραμμένη πόλη Σκάβαλα την έλεγαν ΕΣΚΗ-ΚΑΒΑΛΑ δηλαδή Παληά Καβάλα για να τη διακρίνουν από την Νέα Καβάλα.
Μέχρι το 1948 η Καβάλα γραφότανε με δύο λ, αλλά ή Επιτροπή Τοπωνυμιών της Ακαδημίας Αθηνών, αποφάσισε, ότι πρέπει να γράφεται με ένα λ και αυτό γίνεται από τότε.
Αλλοι ιστορικοί λένε ότι το όνομά της η πόλη το πήρε από τους Ιταλούς Γενουάτες που κατοίκησαν εδώ. Αυτοί όταν πρωτοείδαν την πόλη μακριά από τη θάλασσα, που έμοιαζε με άλογο (γιατί πραγματικά έτσι μοιάζει) την είπαν ΚΑΒΑΛΟ (Cavallo=άλογο) δηλαδή "άλογο" και έτσι επικράτησε να λέγεται Καβάλα. Ο Γάλλος αρχαιολόγος Heuzey υποστηρίζει πώς ή λέξη Καβάλα θυμίζει το σπουδαίο σταθμό ταχυδρομικών αλόγων, που υπήρχε εδώ την εποχή που οι Ιταλοί κατείχαν τον τόπο. Μ' αυτήν την εκδοχή εξηγούνται και τα δύο λάμδα του ονόματος βέβαια, αλλά μάλλον η προέλευση από το Σκαβάλα στέκεται περισσότερο.
Σύμφωνα πάντως με την παράδοση τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό. Νονός της πόλης ήταν λέει ο Μέγας Αλέξανδρος. Την ημέρα που δάμασε τον Βουκεφάλα, λόγω του ότι αναγκαστικά τον έτρεχε προς την ανατολή για να μην βλέπει τη σκιά του και τρομάζει, έφτασε μέχρι τα μέρη μας μέχρι να τον κουράσει και να τον υποτάξει. Ε! όταν επί τέλους ξεκαβαλίκεψε είπε ο μέγας στρατηλάτης: "Ω! τι ωραία καβάλα". Και έτσι το μέρος ονομάστηκε Καβάλα. Το ότι την εποχή εκείνη η πόλη ονομαζόταν Νεάπολη, αποτελεί ασήμαντη λεπτομέρεια για τους δημιουργούς της παράδοσης. Αλλωστε άλλο να έχεις νονό ολόκληρο Μέγα Αλέξανδρο και άλλο κάποιον Ιταλό ή Τούρκο κατακτητή.


Πηγή: "Η Καβάλα άλλοτε και τώρα" - Σταύρου Ρωμανιά - έκδοση 1949


©2005 - PKteam Kavala Wireless